Skróty klawiszowe (cz. 2)

Kategoria: Oprogramowanie Data publikacji: 1 komentarz

Aby korzystać z komputera wcale nie potrzebujemy myszki. Jeżeli potrzebny program został do tego przystosowany, możemy obsłużyć go tylko za pomocą klawiatury. Znajomość skrótów jest szczególnie przydatna, gdy mały gryzoń odmawia posłuszeństwa.

Okna

W systemie Windows, aby przejść do innego okna niż aktywne, należy użyć skrótu Alt + Tab. Należy wciskać go tyle razy, aż pożądane okno zostanie zaznaczone, a następnie zwolnić klawisze.

Klawiaturą można też okna przenosić, zmieniać im rozmiar, czy maksymalizować je. Wpierw należy użyć skrótu Alt + Spacja, a następnie z menu wybrać interesującą nas opcję. By okno przenieść lub zmienić jego rozmiar, używamy klawiszy strzałek.

Dodatkowo w systemie Windows 7 możemy skorzystać z kombinacji logo Windows + strzałka w lewo oraz Windows + strzałka w prawo, które kolejno ustawiają okno po lewej i po prawej stronie ekranu. Dostępny są też skróty: Windows + strzałka w górę – maksymalizacja, Windows + strzałka w dół – minimalizacja oraz (jeżeli ta funkcja jest w systemie włączona) Windows + Tab – efektowne przechodzenie pomiędzy uruchomionymi programami.

W programach…

Aby za pomocą klawiatury wyświetlić menu uruchomionego programu, należy wcisnąć przycisk Alt. W nazwie każdego menu zostanie podkreślona jedna litera. Aby wyświetlić menu, należy wcisnąć tą literę, a następnie strzałkami przechodzić pomiędzy opcjami. Przykład: aby w programie Notatnik, wyświetlić menu Format, należy po klawiszu Alt, wcisnąć „m”.

Jak poruszać się po bardziej zaawansowanym oknie programu? Poniżej widzimy jedno z okien edytora tekstowego LibreOffice Writer.

Najważniejszy będzie teraz klawisz Tab, oraz klawisze strzałek. Przycisk Tab służy do przechodzenia pomiędzy elementami – przyciskami, polami tekstowymi itp. Aktywny element jest odpowiednio oznaczony – albo kolorem albo obramowaniem. Załóżmy, że chcesz przejść do karty Tło, aby zmienić kolor tła. W tym celu najpierw należy wciskać klawisz Tab tyle razy, aż aktualna karta – Czcionka – zostanie zaznaczona obramowaniem. Następnie strzałkami należy przejść do karty Tło.

Zachęcam do poeksperymentowania ze skrótami klawiszowymi, ponieważ mogą one bardzo ułatwić i przyspieszyć pracę.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz