Tagi kontenera zależności we frameworku Symfony na przykładzie wielu implementacji interfejsu

Kategoria: Webmastering Data publikacji: 1 komentarz

W dzisiejszym artykule przedstawię praktyczny przykład zastosowania tagów w kontenerze zależności frameworka Symfony. Podczas pracy nad moim serwisem dzięki możliwościom frameworka mogłem w prosty sposób zbudować strukturę kodu potrzebną do eksportowania tego samego zbioru danych w wielu formatach.

Artykuł zawiera (uproszczone na potrzeby przykładów) fragmenty kodu RadioListy, otwartoźródłowego serwisu internetowego służącego do publikowania wykazów radiowych. Kod serwisu jest dostępny publicznie na GitHubie.

Dowiedz się więcej o serwisie RadioLista

Struktura klas

RadioLista umożliwia użytkownikom eksportowanie wykazów radiowych w wielu formatach takich jak strona HTML, plik CSV, arkusz XLSX, dokument PDF czy arkusz ODS.

W ramach refaktoryzacji oraz wprowadzania nowych formatów eksportu chciałem usunąć mechanikę generowania dokumentów z kontrolera, w którym dotychczas się znajdowała, i przenieść ją do oddzielnych usług.

Tak wygląda (w uproszczeniu) docelowa forma kontrolera, którą chciałem osiągnąć:

<?php

namespace App\Controller;

use App\Entity\RadioTable;
use App\Export\RadioTableExporterProvider;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

class RadioTableController
{
  private $exporterProvider;

  public function __construct(RadioTableExporterProvider $exporterProvider)
  {
    $this->exporterProvider = $exporterProvider;
  }

  
  public function download(RadioTable $radioTable, string $_format): Response
  {
    $exporter = $this->exporterProvider->getExporterForFileExtension($_format);

    return new Response($exporter->render($radioTable));
  }
}

RadioTableExporterProvider to prosty serwis, którego jedynym zadaniem jest gromadzenie wszystkich możliwych mechanizmów eksportu oraz zwrócenie jednego z nich w zależności od podanego rozszerzenia pliku: na przykład dla formatu html powinna zostać zwrócona instancja klasy HtmlExporter, a dla formatu csv instancja klasy CsvExporter.

Każdy $exporter jest implementacją prostego interfejsu ExporterInterface:

<?php

namespace App\Export;

use App\Entity\RadioTable;

interface ExporterInterface
{
  public function render(RadioTable $radioTable): string;
}

Tak prezentuje się najprostsza przykładowa implementacja w postaci HtmlExporter:

<?php

namespace App\Export; 

use App\Entity\RadioTable;
use Twig\Environment; 

class HtmlExporter implements ExporterInterface
{
  private $twig;

  public function __construct(Environment $twig)
  {
    $this->twig = $twig;
  }

  public function render(RadioTable $radioTable): string
  {
    return $this->twig->render('radio_table.html.twig', [
      'radio_table' => $radioTable,
      'radio_stations' => $radioTable->getRadioStations(),
    ]);
  }
}

W taki sposób zrealizowałem klasę RadioTableExporterProvider:

<?php

namespace App\Export;

class RadioTableExporterProvider
{
  private $exporters;

  public function __construct(iterable $exporters)
  {
    $this->exporters = $exporters;
  }

  public function getExporterForExtension(string $extension): ExporterInterface
  {
    foreach ($this->exporters as $exporter) {
      $supportedExtension = strtolower(
        substr(
          strrchr(get_class($exporter), '\\'),
          1,
          -1 * strlen('Exporter')
        )
      );

      if ($extension === $supportedExtension) {
        return $exporter;
      }
    }

    throw new \RuntimeException(sprintf(
      'Cannot find radio table exporter for "%s" file type.',
      $extension
    ));
  }
}

Metoda getExporterForExtension() odnajduje właściwy obiekt na podstawie nazwy klasy.

Wyszukiwanie właściwiej implementacji można wykonać również w sposób bardziej elastyczny, dodając do interfejsu ExporterInterface metodę supports(), dzięki której każdy mechanizm eksportu mógłby sam zdecydować o tym, czy potrafi obsłużyć określony format pliku.

W RadioLiście nie ma takiej potrzeby, dlatego wybrałem przedstawiony wyżej prymitywny sposób, który przy okazji wymusza jednolitą konwencję nazewniczą klas.

Konfiguracja frameworka

W jaki sposób zapewnić dostarczenie do konstruktora klasy RadioTableExporterProvider kolekcji wszystkich implementacji interfejsu ExporterInterface?

Najprostszym sposobem jest dodanie tego samego taga (na przykład app.radio_table_exporter) do konfiguracji każdej usługi będącej mechanizmem eksportu oraz wykorzystanie właściwości !tagged_iterator wraz z nazwą taga w konfiguracji argumentów konstruktora klasy RadioTableExporterProvider.

Wystarczy kilka poniższych linii w pliku services.yaml:

services:
  App\Export\RadioTableExporterProvider:
    arguments:
      $exporters: !tagged_iterator app.radio_table_exporter

  App\Export\CsvExporter:
    tags: ['app.radio_table_exporter']

  App\Export\HtmlExporter:
    tags: ['app.radio_table_exporter']

  App\Export\OdsExporter:
    tags: ['app.radio_table_exporter']

  App\Export\PdfExporter:
    tags: ['app.radio_table_exporter']

  App\Export\XlsxExporter:
    tags: ['app.radio_table_exporter']

Powyższa konfiguracja sprawi, że konstruktor klasy RadioTableExporterProvider jako argument otrzyma iterowalny obiekt przechowujący wszystkie implementacje ExporterInterface.

Istnieje jednakże jeszcze prostszy sposób, który zapewnia większą elastyczność i bardziej samoobsługowy DX. Wystarczy zaprzęgnąć do pracy mechanikę kontenera zależności Symfony w postaci operatora _instanceof i wprowadzić następującą zmianę:

services:
  App\Export\RadioTableExporterProvider:
    arguments:
      $exporters: !tagged_iterator app.radio_table_exporter

  _instanceof:
    App\Export\ExporterInterface:
      tags: ['app.radio_table_exporter']

Teraz dodawanie nowych implementacji interfejsu ExporterInterface będzie jeszcze prostsze, bo nie będzie wymagana żadna zmiana konfiguracji — framework sam wykryje nowe klasy.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz