Pomysły: Procenty

Procenty to prosty program komputerowy obliczający procent danej liczby, liczbę na podstawie jej procentu i procentowy stosunek jednej liczby do drugiej. Aplikację po raz pierwszy napisałem w 2011 roku, gdy na lekcjach matematyki przerabiałem materiał związany z procentami, aby ułatwić sobie sprawdzanie prac domowych.

Pierwsze wersje programu zostały napisane w Microsoft Small Basic, prostym języku programowania przeznaczonym głównie dla początkujących. Do ich działania wymagane jest środowisko Microsoft .NET Framework 3.5.
Kilka lat później powstała nowa wersja programu napisana w języku programowania C++ z użyciem biblioteki Qt, działająca w systemach Windows i Linuksach.

Pobierz wszystkie wersje Procentów wraz z kodem źródłowym